Trwa ładowanie...
Notowania
FINTECH: strona spółki
30.06.2022, 18:42

FTH Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Fintech S.A. w dniu 30.06.2022 r.

Zarząd Fintech S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu: 1. Express Service sp. z o.o.: Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 32.961.200. Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 32.961.200. Udział głosów na tym WZA: 100,00% Udział w ogólnej liczbie głosów: 45,12%.

Inne komunikaty