Trwa ładowanie...
Notowania
EVEREST: strona spółki
4.07.2022, 10:30

NXG Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.

Zarząd Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Nexity) informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nexity w dniu 30 czerwca 2022 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:
- January Ciszewski – 2.768.072 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 47,63% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 27,68% ogólnej liczby głosów, - JR HOLDING ASI S.A. – 407.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 7,00% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 4,07% ogólnej liczby głosów, - Columbus Energy S.A. – 999.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 17,19% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 9,99% ogólnej liczby głosów, - Jerzy Ogłoszka – 537.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 9,24% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 5,37% ogólnej liczby głosów, - Dawid Kmiecik – 1.100.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 18,93% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 11,00% ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty