Trwa ładowanie...
Notowania
ASTRO: strona spółki
4.07.2022, 14:51

ASR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 28 czerwca 2022 r.

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku w Warszawie:
1) RK Productions sp. z o.o. – posiadająca 21.230.751 akcji, z których przysługiwało 21.230.751 głosów, stanowiących 76,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 57,21% w ogólnej liczbie głosów; 2) Ryszard Krajewski – posiadający 6.698.372 akcje, z których przysługiwało 6.698.372 głosy, stanowiące 23,98% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 18,05% w ogólnej liczbie głosów. Łączna liczba akcji w Spółce wynosi 37.110.592, z których przysługuje 37.110.592 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Inne komunikaty