Trwa ładowanie...
Notowania
BORUTA: strona spółki
4.07.2022, 23:18

HUB Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Hub.Tech S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 04 lipca 2022 roku posiadały co najmniej 5% w głosach:
1) Scotts Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr - posiadająca łącznie 204.834.164 akcji Spółki, uprawniających do 204.834.164 głosów, co stanowiło 72,36% ogólnej liczby głosów na tym WZA oraz 43,82% głosów ogółem w Spółce, 2) Piotr Bogusz posiadający łącznie 53.600.000 akcji Spółki, uprawniających do 53.600.000 głosów, co stanowiło 18,93% ogólnej liczby głosów na tym WZA oraz 11,47% głosów ogółem w Spółce, 3) Marcin Ziemowit Łukaszewicz: posiadający łącznie 24.024.510 akcji Spółki, uprawniających do 24.024.510 głosów, co stanowiło 8,49% ogólnej liczby głosów na tym WZA oraz 5,14% głosów ogółem w Spółce.

Inne komunikaty