Trwa ładowanie...
Notowania
IZOSTAL: strona spółki
5.07.2022, 10:03

IZS Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.

Działając zgodnie z § 14 ust. 4 Statutu Izostal S.A. oraz na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Izostal S.A. zwołuje na dzień 4 sierpnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a, o godzinie 12:00.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty