Trwa ładowanie...
Notowania
IZOSTAL: strona spółki
5.07.2022, 10:07

IZS Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. zwołanego na 4 sierpnia 2022 roku.

Zarząd Izostal S.A. przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść projektów uchwał wraz z załącznikiem, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A., zwołanego na dzień 4 sierpnia 2022 roku.
Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty