Trwa ładowanie...
Notowania
LOKUM: strona spółki
5.07.2022, 11:03

LKD Zawarcie umowy o uczestnictwo w ramach realizacji Programu Motywacyjnego oraz zawarcie umowy darowizny akcji

Zarząd Lokum Deweloper S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w nawiązaniu do treści raportu 10/2022 z dnia 26.05.2022 r., w dniu 05.07.2022 r. Bartosz Kuźniar – Prezes Zarządu („Osoba Uprawniona”) w oparciu o uchwałę nr 17/06/2022 z dnia 22.06.2022 r. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz uchwałę nr 17/06/2022 z dnia 28.06.2022 r. Rady Nadzorczej Spółki zawarł z Emitentem umowę o Uczestnictwo w Programie Motywacyjnym („Umowa o uczestnictwo”) zorganizowanym przez Emitenta. Tego samego dnia spółka Halit S.a` r.l. ("Akcjonariusz") zwarła ze Spółką umowę darowizny ("Umowa darowizny") 2 200 000 akcji ("Akcje"). Obie umowy zostały zawarte w celu realizacji nierozwadniającego programu motywacyjnego Emitenta ("Program Motywacyjny"), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 10/2022 z dnia 26.05.2022 r. Akcje w ramach darowizny zostały przeniesione na Spółkę nieodpłatnie (Spółka nie poniesie w związku z tym kosztów gotówkowych) – w związku z czym zrealizował się warunek zawarcia Umowy o uczestnictwo z Prezesem Zarządu Bartoszem Kuźniarem. W ramach Umowy o uczestnictwo Prezesowi Zarządu Bartoszowi Kuźniarowi zostało odpłatnie wydane 2 200 000 Akcji Spółki, na warunkach określonych w Umowie o uczestnictwo i w oparciu o przyjęty Regulamin Programu Motywacyjnego.

Inne komunikaty