Trwa ładowanie...
Notowania
LOKUM: strona spółki
5.07.2022, 15:09

LKD Raport Emitenta na podstawie Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), Zarząd Spółki Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 5 lipca 2022 r. do siedziby Spółki wpłynęły drogą elektroniczną zawiadomienia od:
- Pana Dariusza Olczyka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz akcjonariusza Spółki, - Bartosza Kuźniara, Prezesa Zarządu oraz akcjonariusza Spółki, - spółki Halit S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, akcjonariusza Spółki W związku z realizacją Programu Motywacyjnego w Spółce oraz w nawiązaniu do ww. zawiadomień jakie wpłynęły do Spółki, Spółka również złożyła zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o ofercie. Treść przedmiotowych Zawiadomień przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty