Trwa ładowanie...
Notowania
LOKUM: strona spółki
6.07.2022, 9:30

LKD Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za II kwartał 2022 r.

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż w II kwartale 2022 roku Grupa Lokum Deweloper (Grupa) odnotowała:
1. sprzedaż: 104 lokale, 2. 28 lokali rozpoznanych w wyniku. Poprzez sprzedaż należy rozumieć liczbę zawartych i nierozwiązanych umów deweloperskich i przedwstępnych we wrocławskich i krakowskich inwestycjach. Lokale rozpoznane w wyniku oznaczają liczbę zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokali albo liczbę wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży lub jej znacznej części, w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich. Dla porównania w II kwartale 2021 roku Grupa odnotowała: 1. sprzedaż: 240 lokali, 2. 285 lokali rozpoznanych w wyniku. Jednocześnie, na koniec II kwartału 2022 roku Grupa miała zawarte 73 umowy rezerwacyjne tj. umowy zawarte w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie. Na koniec II kwartału 2022 roku oferta Grupy na rynku wrocławskim i krakowskim obejmowała łącznie 724 lokale, natomiast w realizacji było 1655 lokali.

Inne komunikaty