Trwa ładowanie...
Notowania

LWB Powołanie Członka Zarządu LW Bogdanka S.A.

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Adama Partyki na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych z dniem 07.07.2022 r.
Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, Pan Adam Partyka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec LW Bogdanka S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Adam Partyka nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk przez powołanego Członka Zarządu LW Bogdanka S.A., wraz z przebiegiem kariery zawodowej. Szczegółowa podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.5

Załączniki

Inne komunikaty