Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-06-28
LWB Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2024 r.
30,30
+1,12
2024-06-28
LWB Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r. oraz treść projektów uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte
30,30
+1,12
2024-06-28
LWB Powołanie Członków Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
30,30
+1,98
2024-06-28
LWB Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto LW Bogdanka S.A. za 2023 rok
30,30
+0,66
2024-05-29
LWB Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał
31,36
-2,49
2024-05-24
LWB Uchwała Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2023
31,38
-0,57
2024-05-22
LWB QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
32,50
0,00
2024-05-20
LWB Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
31,48
+3,37
2024-05-20
LWB Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2023
31,48
+3,05
2024-04-29
LWB Rezygnacje członków Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
29,50
-1,63
2024-04-29
LWB Uzupełnienie informacji o powołanych członkach Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
29,50
+0,20
2024-04-26
LWB Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się po wznowieniu obrad w dniu 26 kwietnia 2024 r.
29,30
+1,64
2024-04-26
LWB Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. po wznowieniu obrad w dniu 26 kwietnia 2024 r.
29,30
+1,64
2024-04-25
LWB Zmiany w składzie Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
29,30
0,00
2024-04-18
LWB Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2024 r.
32,24
-2,48
2024-04-15
LWB Zmiany w składzie Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
34,80
-2,99
2024-04-12
LWB Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 12 kwietnia 2024 r. do momentu zarządzenia przerwy
33,20
+3,67
2024-04-12
LWB Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
33,20
+3,67
2024-04-12
LWB Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 12 kwietnia 2024 r. wraz z określeniem daty jego wznowienia oraz treść uchwał podjętych do momentu ogłoszenia przerwy
33,20
+3,13
2024-04-05
LWB Uzupełnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 12 kwietnia 2024 r.
33,18
-2,11
  • Poprzednia strona
  • z 35
  • Następna strona