Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów731 768702 801621 888484 162
Zysk (strata) z działalności operacyjnej179 651154 00196 60346 598
Zysk (strata) brutto178 097152 54994 53044 887
Zysk (strata) netto143 180123 18673 67737 135
Przepływy netto-143 622152 72549 910122 104
Przepływy netto z działalności operacyjnej323 354282 667162 980190 131
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-463 460-125 631-111 434-66 297
Przepływy netto z działalności finansowej-3 516-4 311-1 636-1 730
Aktywa razem4 855 0504 702 0444 573 7144 451 907
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 094 2551 108 3351 109 9361 061 522
Zobowiązania długoterminowe594 450592 811666 141676 244
Zobowiązania krótkoterminowe499 805515 524443 795385 278
Kapitał własny3 750 5133 583 4413 453 8393 380 162
Kapitał zakładowy301 158301 158301 158301 158
Liczba akcji (tys. szt.)34 013,5934 013,5934 013,5934 013,59
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)110,27105,35101,5499,38
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)4,213,622,171,09
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 366 0621 818 5432 157 861
Zysk (strata) z działalności operacyjnej363 91689 684375 222
Zysk (strata) brutto361 24889 098378 576
Zysk (strata) netto291 59570 050308 554
Przepływy netto363 778-150 117211 947
Przepływy netto z działalności operacyjnej743 742455 888720 977
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-376 419-602 609-476 533
Przepływy netto z działalności finansowej-3 545-3 396-32 497
Aktywa razem4 661 0444 328 1894 252 464
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 088 4301 052 8221 023 962
Zobowiązania długoterminowe581 575700 696649 800
Zobowiązania krótkoterminowe506 855352 126374 162
Kapitał własny3 572 6143 275 3673 218 143
Kapitał zakładowy301 158301 158301 158
Liczba akcji (tys. szt.)34 013,5934 013,5934 013,59
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)105,0396,3094,61
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)8,572,069,07
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport