Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BOGDANKA: strona spółki
25.04.2024, 17:24

LWB Zmiany w składzie Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

Zarząd LW Bogdanka S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza w dniu 25.04.2024 r. podjęła uchwały w sprawie powołania z dniem 1 maja 2024 r.:
- Pana Zbigniewa Stopę na stanowisko Prezesa Zarządu - Pana Bartosza Rożnawskiego na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Produkcji - Pana Sławomira Krenczyka na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju na wspólną kadencję, która rozpoczęła się w dniu 24.06.2022 r. Pozostałe informacje na temat powołanych osób zarządzających, wymagane zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym niezwłocznie po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji i oświadczeń. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty