Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BOGDANKA: strona spółki
29.04.2024, 10:56

LWB Rezygnacje członków Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż otrzymał oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej złożone przez Pana Bartosza Rożnawskiego z dniem 29 kwietnia 2024 r. oraz Pana Sławomira Krenczyka z dniem 30 kwietnia 2024 r.
Rezygnacje wynikają z faktu objęcia przez Pana Bartosza Rożnawskiego oraz Pana Sławomira Krenczyka stanowisk w Zarządzie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2024 z dnia 25.04.2024 r. Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty