Trwa ładowanie...
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
21.07.2022, 16:14

TRK Informacja o powołaniu na stanowisko Członka Zarządu

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na mocy której powołała Pana Bartłomieja Cygana na stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Technicznego z dniem 22 lipca 2022 roku.
Pan Bartłomiej Cygan jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa. Ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz program Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Ma wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej oraz zarządzaniu. Doświadczenie zawodowe: 10.2017 – obecnie – Zastępca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 11.2015 – 10.2017 – Dyrektor Projektu ds. analiz i weryfikacji kosztów inwestycyjnych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 09.2012 – 11.2015 – Kierownik budowy, OAT sp. z o.o. 10.2010 – 08.2012 – Inżynier budowy, Mostostal Warszawa S.A. 10.2008 – 09.2010 – Asystent projektanta, REM Projekt Marcin Łukasiewicz 11.2007 – 09.2008 – Asystent projektanta, CGM Projekt sp. z o.o. Pan Bartłomiej Cygan złożył oświadczenie, iż: • nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby konkurencyjna wobec Spółki z wyjątkiem zatrudnienia w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie; • nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej, spółce kapitałowej, • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty