Trwa ładowanie...
Notowania

4MB Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zgodnie z art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki 4Mobility S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 25 lipca 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o pośrednim przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki od EFF Foundation.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty