Trwa ładowanie...
Notowania
WIELTON: strona spółki
28.07.2022, 21:32

WLT Ustalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Wielton S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie rejestracji zmian w Statucie Wielton S.A. („Spółka”), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 28 lipca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Wielton S.A. uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2022 r.
Treść nowego tekstu jednolitego Statutu Wielton S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty