Trwa ładowanie...
Notowania

4MB Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zgodnie z art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki 4Mobility S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 29 lipca 2022 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o zmianie udziału procentowego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki od PGE Nowa Energia Sp. z o.o. w likwidacji.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty