Trwa ładowanie...
Notowania

PKN Przewidywane księgowe zdarzenia jednorazowe wpływające istotnie na skonsolidowane i jednostkowe dane finansowe wykazane w sprawozdaniu finansowym Grupy ORLEN za 1 półrocze 2022 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w sprawozdaniu finansowym Grupy ORLEN za 1 półrocze 2022 roku przewiduje ujęcie następujących zdarzeń księgowych o charakterze jednorazowym mających istotny wpływ na skonsolidowane i jednostkowe dane finansowe:
 Ujęcie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych segmentu Rafineria w PKN ORLEN S.A. o łącznej wartości netto około (2,1) mld PLN.  Ujęcie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych segmentu Rafineria w AB ORLEN Lietuva o łącznej wartości netto około (0,7) mld PLN. Utrata wartości w/w aktywów segmentu Rafineria wynika głównie ze zmiany otoczenia makroekonomicznego, w tym przede wszystkim z istotnego wzrostu cen gazu, ograniczenia dostępności ropy REBCO w wyniku sankcji z tytułu wojny w Ukrainie oraz wzrostu stóp dyskonta. PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym AB ORLEN Lietuva. Łączny wpływ powyższych odpisów na skonsolidowany wynik z działalności operacyjnej Grupy ORLEN za 1 półrocze 2022 roku wyniesie około (2,8) mld PLN. Łączny wpływ powyższych odpisów na jednostkowy wynik operacyjny PKN ORLEN za 1 półrocze 2022 roku wyniesie około (2,1) mld PLN. Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 31/2022 z 18 lipca 2022 PKN ORLEN S.A. opublikuje skonsolidowany raport okresowy za 1 półrocze 2022 w dniu 5 sierpnia 2022 roku.

Inne komunikaty