Trwa ładowanie...
Notowania
IMS: strona spółki
8.08.2022, 17:45

IMS Rejestracja zmian w Statucie Spółki dotyczących w szczególności warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

W nawiązaniu do informacji przekazanej przez IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) 9 czerwca 2022 r. raportem ESPI 9/2022 o przyjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. zmian do Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023, Zarząd IMS S.A. informuje, że 8 sierpnia 2022 r. powziął informację o zarejestrowaniu 5 sierpnia 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmian w Statucie Spółki dotyczących w szczególności warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. 9 czerwca 2022 roku podjęło uchwałę nr 24 w sprawie rozszerzenia zakresu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji dalszych akcji serii D o kwotę nie wyższą niż 40.000,00 PLN poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 akcji serii D, w konsekwencji czego warunkowe podwyższenie kapitału warunkowego wyniesie nie więcej niż 80.000,00 PLN, poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000 akcji serii D. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023, przyjętego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 2 marca 2021 roku oraz zmienionego uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 9 czerwca 2022 roku. Sąd jednocześnie na mocy Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z 9 czerwca 2022 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje wykaz wszystkich zarejestrowanych zmian w dokumencie. Podstawa szczegółowa: par. 5 ust. 1 oraz par. 6 RMF Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

Załączniki

Inne komunikaty