Trwa ładowanie...
Notowania

01C Zawarcie umowy na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW

Zarząd 01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że spółka zależna Emitenta, tj. T&T PROENERGY sp. z o.o., zawarła umowę na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, w miejscowości Blizocin, gmina Trzebnica, ze spółką celową, wchodzącą w skład grupy kapitałowej Emitenta, tj. Elektrownia Słoneczna Blizocin sp. z o.o.
Wartość umowy wynosi 3.526.430 zł netto (4.337.508,90 zł brutto). Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że realizacja przedmiotowej umowy wpłynie znacząco na skonsolidowany wynik Emitenta w IV kwartale roku 2022. Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o. posiada środki pozwalające na samodzielną realizację inwestycji z pożyczki właścicielskiej udzielonej przez Emitenta oraz podpisanych umów leasingowych. Zakończenie budowy planowane jest na 30.11.2022r. Zawarcie powyższej umowy wpisuje się w założenia strategiczne i działania zmierzające do umocnienia pozycji 01Cyberaton Proenergy S.A. na rynku fotowoltaicznym w Polsce.

Inne komunikaty