Trwa ładowanie...
Notowania
EMUZYKA: strona spółki
24.08.2022, 17:41

EMU Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie

Zarząd spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (,,Emitent", ,,Spółka") informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2022 roku do Spółki wpłynęło (drogą elektroniczną), od akcjonariusza Spółki Empik S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o nabyciu pakietu akcji Spółki. Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty