Trwa ładowanie...
Notowania
PHN: strona spółki
25.08.2022, 17:16

PHN Powołanie Wiceprezesa – Członka Zarządu ds. Inwestycji

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2022 r. Rada Nadzorcza, na mocy podjętej uchwały, powołała z dniem 6 września 2022 r. Pana Szczepana Barszczewskiego na stanowisko Wiceprezesa – Członka Zarządu ds. Inwestycji.
Pan Szczepan Barszczewski jest absolwentem studiów MBA. Posiada wieloletnie doświadczenie jako prawnik, radca prawny w tym m.in. w międzynarodowej firmie konsultingowej Ernst & Young oraz kancelariach prawniczych o uznanej renomie. Koordynował i realizował projekty inwestycyjne na rynku nieruchomości deweloperskich i komercyjnych oraz usług publicznych. Pan Szczepan Barszczewski od października 2021 r. do chwili obecnej pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Międzynarodowej Korporacji Gwarancyjnej Sp. z o.o. Od stycznia 2019 r. do marca 2012 r. był pełnomocnikiem terenowym Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od lipca 2018 r. do września 2020 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. Zajmował się również obsługą prawną podmiotów z rynku nieruchomości, podmiotów publicznych i administracji publicznej. Pan Szczepan Barszczewski oświadczył, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty