Trwa ładowanie...
Notowania
EUROCASH: strona spółki
29.08.2022, 17:05

EUR Przyjęcie Strategii dla Grupy Eurocash na lata 2023-2025

Zarząd Eurocash S.A. ("Eurocash", "Spółka"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), niniejszym informuje, że w dniu 29 sierpnia 2022 r. przyjął do realizacji Strategię dla Grupy Eurocash na lata 2023–2025 („Strategia”). Podsumowanie kluczowych elementów Strategii zaprezentowano w materiale, który załączony zostanie na stronie internetowej Grupy Eurocash.
Zgodnie ze Strategią, działalność Grupy Eurocash w latach 2023-2025 skoncentruje się na dalszym rozwoju podstawowej działalności Grupy, tj. następujących obszarach: -w obszarze Hurtu: celem Grupy Eurocash jest dalszy rozwój hurtowni omnichannel (sprzedaży wielokanałowej), który prowadzić ma do wzrostu lojalności klientów B2B, dalszego budowania synergii kosztowych i sprzedażowych, a w konsekwencji poprawy warunków zakupowych i podwojenia sprzedaży B2B e-commerce; Eurocash zamierza umocnić swoją pozycję lidera na rynku hurtowym w Polsce i istotnie zwiększyć sprzedaż swoich klientów w tym segmencie; -w obszarze Franczyzy (organizator sieci franczyzowych i partnerskich): koncentracja inwestycji w rozwój i pozycjonowanie sieci franczyzowych i partnerskich, zwiększanie liczby sklepów usieciowionych oraz udziałów rynkowych; dalszy rozwój Delikatesy Centrum w oparciu o system franczyzowy, w tym z partnerami JV; -trzecim kierunkiem rozwoju Grupy będzie platforma technologiczna: zintegrowany program lojalnościowy, stworzenie wiodącej platformy POS w handlu niezależnym, wzrost udziału w handlu e-commerce B2C w ramach Frisco i osiągnięcie 1 mld przychodów Frisco do końca 2025 roku. Istotnym elementem Strategii są także działania w ramach odpowiedzialnego rozwoju. W wyniku realizacji Strategii Grupa Eurocash planuje osiągnąć w 2025 roku wynik EBITDA w wysokości 1 mld zł (przed MSSF 16). Zarząd szacuje, że w latach 2023-2025 skumulowany wzrost efektywności kosztowej wyniesie 100 mln zł EBITDA. Zarząd Eurocash będzie dążyć do ustabilizowania struktury finansowania na poziomie wskaźnika 1,5x Dług Netto/EBITDA (przed MSSF 16), przy tymczasowo wyższych poziomach wskaźnika dla skorzystania z okazji powiększenia udziałów rynkowych. Celem Eurocash jest powrót do regularnych wypłat dywidendy do akcjonariuszy, przy czym warunki oraz kwota dywidendy będą uwzględniały warunki i strukturę finansowania, którego stroną będzie Grupa. Wobec decyzji o skoncentrowaniu się na podstawowej działalności (hurcie, franczyzie oraz platformie technologicznej), Zarząd Spółki zdecydował o skupieniu się na poprawie rentowności działalności non-core/niestrategicznej (do której zalicza się segment sklepów własnych Delikatesy Centrum), ograniczeniu lub zaprzestaniu jej rozwoju. Jednocześnie Zarząd Spółki kontynuuje prace w procesie przeglądu potencjalnych opcji strategicznych rozwoju Grupy Eurocash, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 7/2021 z 02.04.2021 r. oraz nr 3/2022 z 01.02.2022 r. Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Spółki, którym jest rozwój Grupy Eurocash prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy Spółki. Informacja o przyjęciu Strategii została zakwalifikowana przez Spółkę jako informacja poufna, ze względu na jej potencjalnie istotne znaczenie dla działalności Spółki.

Inne komunikaty