Trwa ładowanie...
Notowania
EUROTEL: strona spółki
30.08.2022, 16:20

ETL Aneks do Umowy o Multilinię – przedłużenie finansowania

Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynął do Spółki podpisany przez wszystkie strony Aneks nr 5 do Umowy o Multilinię nr K00312/17 z dnia 19.09.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami („Umowa”) zawartej pomiędzy Santander Bank Polska S.A. („Bank”) a Emitentem oraz Viamind Sp. z o.o. (spółką zależną od Emitenta, razem "Kredytobiorcy”).
W ramach ww. Umowy oraz w oparciu o kolejne aneksy Bank udostępnił Kredytobiorcom finansowanie w łącznej kwocie do wysokości limitu 8.000.000 zł, w tym dla kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 3.000.000 zł. Ostatnie zmiany do Umowy Spółka opublikowała w raporcie bieżącym nr 16/2021 w dniu 1 września 2021 roku. Aneksem nr 5 wydłużono okres dostępności finansowania do dnia 31 sierpnia 2023 roku. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

Inne komunikaty