Trwa ładowanie...
Notowania

DRF Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:
• w dniu 07 września 2022 r. 76 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1,085 zł, • w dniu 08 września 2022 r. 81 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1,085 zł, • w dniu 09 września 2022 r. 82 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 1,085 zł, Akcje nabyte w dniach od 07 do 09 września 2022 r. stanowią 0,006% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,006% głosów na WZA. Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 2.789 akcji, które stanowią 0,075% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 0,075% głosów na WZA.

Inne komunikaty