Trwa ładowanie...
Notowania
NEWAG: strona spółki
20.09.2022, 17:32

NWG Wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z trwającym procesem przygotowania raportu okresowego za I półrocze 2022 roku w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o wstępnych jednostkowych wynikach finansowych Spółki oraz wstępnych skonsolidowanych wynikach grupy kapitałowej Spółki („Grupa”) za I półrocze 2022 roku.
Zarząd Spółki prezentuje poniżej wstępne istotne jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe: I. Wyniki jednostkowe Spółki: Wartość przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 353,1 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to wzrost o 9,4 mln zł (+2,7%). W pierwszym półroczu 2022 roku Spółka odnotowała stratę netto na poziomie 32,5 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk wyniósł 11,4 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 5,2 mln zł i była niższa o 37,2 mln zł (-87,8%) w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 roku. II. Wyniki skonsolidowane Grupy: Wartość przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2022 wyniosła 360,6 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to wzrost o 9,5 mln zł (+2,7%). W pierwszym półroczu 2022 roku Grupa odnotowała stratę netto w wysokości 5,4 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk wyniósł 32 mln zł (-116,9%). Wartość EBITDA wyniosła 31,9 mln zł i była niższa o 35,2 mln zł (-52%) w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 roku. Powyższa procentowa analiza porównawcza została dokonana poprzez porównanie z danymi skorygowanymi za okres I półrocza 2021 roku (skorygowane dane za okres I półrocza 2021 zostaną szczegółowo przedstawione w raporcie okresowym za I półrocze 2022 roku). Na ww. wyniki Spółki i Grupy główny wpływ miały następujące czynniki: - rosyjska agresja na Ukrainę i w konsekwencji ograniczenia w dostępie do towarów i komponentów, problemy z utrzymaniem dotychczas funkcjonujących łańcuchów dostaw, wzrost ceny paliw i energii, co przełożyło się na wzrost kosztów działalności i skutkowało obniżeniem marży, - osłabienie walut krajów rynków Europy Wschodniej (dotyczy przede wszystkim PLN i HUF) w stosunku do EUR i USD spowodowane w dużej mierze brakiem dostępu do środków unijnych w ramach Europejskiego Planu Odbudowy, powodujące wzrost kosztów materiałowych, co skutkowało obniżeniem marży, - harmonogram produkcji i sprzedaży przyjęty dla okresu pierwszego półrocza 2022 roku (istotnie większa część sprzedaży w 2022 roku przypada na drugie półrocze), - wzrost w stosunku do poprzedniego roku kosztów ogólnego zarządu o 5,8 mln zł (14 %), co było konsekwencją regulacji płacowych w spółkach Grupy. Spółka zastrzega, iż przedmiotowe wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem jednak, iż ewentualne zmiany nie powinny mieć charakteru istotnego. Ostateczne wyniki Spółki i Grupy zostaną przekazane w raporcie okresowym za pierwsze półrocze 2022 roku, który zostanie opublikowany w dniu 23 września 2022 roku zgodnie z aktualnym kalendarzem publikacji raportów okresowych. Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty