Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2022-05-17
NWG Wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2022 roku
19,70
+1,27
2022-05-11
NWG Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej
19,25
0,00
2022-05-10
NWG Skorzystanie przez zamawiającego z opcji zamówienia dwóch dodatkowych dwunapędowych zespołów trakcyjnych
19,25
+1,56
2022-05-05
NWG Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
20,20
0,00
2022-05-05
NWG Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w przedmiocie podziału zysku za rok 2021
20,00
+1,00
2022-04-14
NWG Wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2021
20,70
-0,48
2022-03-25
NWG Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania
21,10
0,00
2022-03-03
NWG Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
20,50
+3,41
2022-01-27
NWG Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
19,80
-1,01
2021-11-19
NWG QSr 3/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21,80
+0,92
2021-11-08
NWG Wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za trzy kwartały 2021 roku
23,10
+1,30
2021-10-22
NWG Zawarcie umowy na dostawę lokomotyw elektrycznych
22,90
+0,44
2021-10-21
NWG Skorzystanie przez zamawiającego z opcji zamówienia dodatkowych dwóch spalinowych zespołów trakcyjnych
23,00
0,00
2021-09-30
NWG Złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach konsorcjum
22,70
+1,32
2021-09-14
NWG PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
25,50
-5,49
2021-09-13
NWG Zawarcie aneksu do umowy na dostawę lokomotyw elektrycznych
25,50
0,00
2021-08-27
NWG Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
25,40
+0,39
2021-08-23
NWG Wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku
25,40
0,00
2021-08-23
NWG Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2021 roku
25,40
0,00
2021-07-23
NWG Zawarcie umowy na dostawę dwunapędowych zespołów trakcyjnych
24,90
+0,40
  • Poprzednia strona
  • z 19
  • Następna strona