Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NEWAG: strona spółki
16.04.2024, 13:23

NWG Skorzystanie przez Zamawiającego z opcji zamówienia dodatkowych elektrycznych zespołów trakcyjnych

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Województwa Pomorskiego („Zamawiający”) oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji przewidzianej umową, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 22/2023 („Umowa”).
Przedmiotem opcji jest zwiększenie przedmiotu Umowy o dostawę przez Spółkę na rzecz Zamawiającego dziewięciu dodatkowych elektrycznych zespołów trakcyjnych („EZT”). Wartość opcji wynosi 252 900 000,00 zł netto. Na skutek skorzystania z prawa opcji wartość Umowy ulega zwiększeniu do kwoty 281 203 252,03 zł netto. Dostawy EZT objętych przedmiotem opcji zostaną zrealizowane w roku 2025. Spółka przyjęła oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji i uznaje je za wiążące dla stron. W pozostałym zakresie warunki Umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty