Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NEWAG: strona spółki
17.05.2024, 14:02

NWG Rekomendacja Rady Nadzorczej w przedmiocie podziału zysku za rok 2023

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023, wynoszącego 43 364 039,12 zł, na następujące cele:
1. kwotę 22 500 000,50 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi dywidendę w wysokości 0,50 zł na jedną akcję Spółki, 2. kwotę 20 864 038,62 zł na kapitał zapasowy Spółki. Rekomendacja Rady Nadzorczej jest zgodna z rekomendacją Zarządu, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2024. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2023 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Inne komunikaty