Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów197 478225 545340 93677 827
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 52613 32543 22620 183
Zysk (strata) brutto2 7908 53041 04512 371
Zysk (strata) netto2 55510 66834 49112 712
Przepływy netto-89 154115 492-10 592-4 761
Przepływy netto z działalności operacyjnej-118 502365 945-135 692-87 874
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej13 301-1 788-2 28833 632
Przepływy netto z działalności finansowej16 184-248 594127 33249 605
Aktywa razem1 469 4181 440 6891 674 8781 406 450
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania722 662696 384941 951708 030
Zobowiązania długoterminowe257 675148 689207 034217 796
Zobowiązania krótkoterminowe464 987547 695734 917490 234
Kapitał własny746 623744 068732 502698 011
Kapitał zakładowy11 25011 25011 25011 250
Liczba akcji (tys. szt.)45 000,0045 000,0045 000,0045 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)16,5916,5416,2815,51
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,060,240,770,28
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów917 5481 320 087896 0851 021 556
Zysk (strata) z działalności operacyjnej113 294254 310129 887127 951
Zysk (strata) brutto97 202238 430109 924115 834
Zysk (strata) netto86 096218 65589 49193 353
Przepływy netto32 63878 448-46 92749 705
Przepływy netto z działalności operacyjnej137 153259 37629 50917 680
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 796-36 933-56 306-12 039
Przepływy netto z działalności finansowej-102 013-144 266-19 92644 281
Aktywa razem1 440 6891 397 4561 357 3311 201 112
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania696 384672 255805 188705 678
Zobowiązania długoterminowe148 689221 022265 839210 382
Zobowiązania krótkoterminowe547 695451 233539 349495 296
Kapitał własny744 068724 574551 800495 272
Kapitał zakładowy11 25011 25011 25011 250
Liczba akcji (tys. szt.)45 000,0045 000,0045 000,0045 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)16,5416,1012,2611,01
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,914,861,992,08
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport