Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q42021Q32021Q22021Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów225 545338 71973 712269 999
Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 32530 2362 69723 574
Zysk (strata) brutto8 53027 057-5 39121 519
Zysk (strata) netto10 66821 436-4 67215 327
Przepływy netto115 492-6 159-12 820-65 234
Przepływy netto z działalności operacyjnej365 945-155 750-96 006-36 524
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 788-14 333-4 501-3 789
Przepływy netto z działalności finansowej-248 594163 86887 811-25 354
Aktywa razem1 440 6891 853 4221 575 3991 487 738
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania696 3841 341 7491 085 162925 329
Zobowiązania długoterminowe148 689153 358180 274126 212
Zobowiązania krótkoterminowe547 6951 188 391904 888799 117
Kapitał własny744 068511 673490 237562 409
Kapitał zakładowy11 25011 25011 25011 250
Liczba akcji (tys. szt.)45 000,0045 000,0045 000,0045 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)16,5411,3710,8912,50
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,240,48-0,100,34
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów904 8441 325 866890 9841 021 556
Zysk (strata) z działalności operacyjnej62 280206 00692 524127 951
Zysk (strata) brutto43 567183 93066 706115 834
Zysk (strata) netto33 582169 13948 92993 353
Przepływy netto33 19677 255-42 52349 705
Przepływy netto z działalności operacyjnej77 141230 83730 55517 680
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-41 987-66 550-18 755-12 039
Przepływy netto z działalności finansowej-2 252-87 303-54 11944 281
Aktywa razem1 625 3081 548 9751 463 6771 201 112
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 111 2451 001 8931 039 852705 678
Zobowiązania długoterminowe102 185168 646306 363210 382
Zobowiązania krótkoterminowe1 009 060833 247733 489495 296
Kapitał własny514 063547 082423 825495 272
Kapitał zakładowy11 25011 25011 25011 250
Liczba akcji (tys. szt.)45 000,0045 000,0045 000,0045 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)11,4212,169,4211,01
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,753,761,092,08
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport