Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NEWAG: strona spółki
15.03.2024, 15:08

NWG Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu informacje udzielone w dniu dzisiejszym akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych, stanowiące odpowiedź na wniosek akcjonariusza - Janusza Cieszyńskiego, oparty na pkt 1.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, o udzielenie informacji, złożony poza walnym zgromadzeniem w dniu 1 marca 2024 roku.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 poz.757).

Załączniki

Inne komunikaty