Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NEWAG: strona spółki
6.03.2024, 12:16

NWG Skorzystanie przez Zamawiającego z opcji zamówienia dodatkowych elektrycznych zespołów trakcyjnych

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Województwa Zachodniopomorskiego („Zamawiający”) oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji przewidzianej umową, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 18/2023 („Umowa”).
Przedmiotem opcji jest zwiększenie przedmiotu Umowy o dostawę przez Spółkę na rzecz Zamawiającego czterech dodatkowych elektrycznych zespołów trakcyjnych („EZT”). Wartość opcji wynosi 106 280 000,00 zł netto. Na skutek skorzystania z prawa opcji wartość Umowy ulega zwiększeniu do kwoty 212 560 000,00 zł netto. Dostawa EZT stanowiących przedmiot opcji zostanie zrealizowana w terminie do 20 listopada 2025 r.. Spółka przyjęła oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji i uznaje je za wiążące dla stron. W pozostałym zakresie warunki Umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty