Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NEWAG: strona spółki
17.05.2024, 11:39

NWG Rekomendacja Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2023

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął uchwałę o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023, wynoszącego 43 364 039,12 zł, na następujące cele:
1. kwotę 22 500 000,50 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi dywidendę w wysokości 0,50 zł na jedną akcję Spółki, 2. kwotę 20 864 038,62 zł na kapitał zapasowy Spółki. Rekomendacja Zarządu została przedstawiona Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2023 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Inne komunikaty