Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
GEOTERM: strona spółki
21.09.2022, 16:08

GTP Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku NewConnect

Zarząd Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu („Spółka”, „Emitent”) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 21 września 2022 roku, informacji o otrzymaniu przez Spółkę oświadczenia o wypowiedzeniu przez Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej „BDM”) umowy o wykonywanie czynności animatora rynku NewConnect dla akcji Emitenta, zawartej w dniu 1 lipca 2014 roku pomiędzy BDM a Spółką.
W konsekwencji ww. umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 28 września 2022 roku.

Inne komunikaty