Trwa ładowanie...
Notowania
EMUZYKA: strona spółki
26.09.2022, 14:02

EMU Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie - zawarcie porozumienia akcjonariuszy dotyczącego zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że otrzymał w dniu 26 września 2022 roku od Pana Jarosława Karasińskiego, pismo stanowiące zawiadomienie w trybie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku o zawarciu przez Pana Jacka Wolskiego, Jarosława Karasińskiego oraz Piotra Bućko porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 6) ww. ustawy wraz z aktualizacją liczby akcji reprezentowanych przez ww. akcjonariuszy Spółki.
W przesłanym zawiadomieniu akcjonariusze będący stronami ww. porozumienia przedstawiają, że posiadają łącznie powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z uwagi na ustanowienie przez Sąd zabezpieczenie dotyczące wykonywania prawa głosów z akcji serii F. Pełna treść nadesłanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu

Załączniki

Inne komunikaty