Trwa ładowanie...
Notowania
IMS: strona spółki
27.09.2022, 11:19

IMS Asymilacja akcji serii D Spółki

W nawiązaniu do raportu nr 20/2022 z dnia 26 września 2022 roku Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiedzę o Oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 860/2022 w sprawie asymilacji w dniu 30 września 2022 roku 1.195.000 akcji na okaziciela serii D Spółki oznaczonych kodem ISIN PLINTMS00035 z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym pod wspólnym kodem ISIN PLINTMS00019.
Podstawa prawna szczegółowa: §17 ust. 1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty