Trwa ładowanie...
Notowania
MBANK: strona spółki
27.09.2022, 17:25

MBK Koszty ryzyka prawnego związanego z hipotecznymi kredytami walutowymi w III kw. 2022 r., program ugód z klientami oraz brak wypłaty dywidendy za 2023 rok

Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że w związku z decyzją podjętą 27 września 2022 roku przez Bank, koszty ryzyka prawnego związanego z hipotecznymi kredytami walutowymi ujęte w III kwartale 2022 roku wyniosły 2 336 mln zł. Wzrost kosztów ryzyka prawnego wynika głównie ze zmian w założeniach dotyczących prognozowanych scenariuszy sądowych oraz wielkości populacji kredytobiorców, która w ocenie banku złoży w przyszłości pozew lub zawrze ugody. W związku z tym całkowita wartość rezerw utworzonych na ryzyko prawne związane z hipotecznymi kredytami walutowymi na dzień 27 września 2022 roku wyniesie 6 803 mln zł.
Ponadto, Bank informuje, że w dniu 26 września 2022 roku Zarząd oraz Rada Nadzorcza podjęły decyzję o rozpoczęciu przez Bank programu ugód, skierowanego do klientów posiadających hipoteczne kredyty walutowe w CHF. Bank zamierza rozpocząć program w październiku 2022 roku. Z powodu dodatkowych kosztów ryzyka prawnego oraz wakacji kredytowych, o których Bank informował w raporcie bieżącym z dnia 15 lipca 2022 roku, wynik netto Grupy mBanku w 2022 roku będzie ujemny. W związku z tym, Zarząd zakłada brak wypłaty dywidendy z zysku uzyskanego przez mBank S.A. w 2023 roku, zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 27 września 2022 roku w sprawie Polityki Zarządzania Kapitałem Grupy mBanku dotyczącą zmiany Polityki Dywidendy mBanku S.A. Zarząd Banku przedstawił powyższą uchwałę do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Banku Współczynniki kapitałowe Grupy mBanku pozostają powyżej wymogów kapitałowych, wynoszących: 10,64% dla współczynnika kapitału podstawowego Tier I oraz 13,17% dla łącznego współczynnika kapitałowego. Współczynniki płynnościowe pozostają istotnie powyżej wymogów regulacyjnych. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku zostanie opublikowany 8 listopada 2022 roku.

Inne komunikaty