Trwa ładowanie...
Notowania
BOGDANKA: strona spółki
27.09.2022, 21:35

LWB Przyjęcie celu produkcyjnego na 2023 r.

Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 września 2022 r. powziął informację o zaktualizowanym harmonogramie biegu ścian obejmującym rok bieżący oraz rok 2023 i podjął decyzję o przekazaniu wynikającego z niego planu produkcyjnego do wiadomości publicznej.
Pojawienie się nagłych i nieprzewidywalnych utrudnień w prowadzeniu wydobycia, którym obiektywnie nie można było zapobiec, ani przeciwdziałać, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 18/2022 z dnia 02.09.2022 r. oraz nr 19/2022 z dnia 14.09.2022 r., było bezpośrednim powodem zatrzymania produkcji ze ściany 3/VII/385. W związku z aktualizacją harmonogramu, o którym mowa powyżej plan produkcyjny na rok 2023 wynosić będzie ok. 8,3 mln ton węgla handlowego. Jednocześnie informujemy, że Spółka opracowuje plan naprawczy obejmujący działania zmierzające do jak najszybszego uwolnienia uwięzionego kompleksu ścianowego i przywrócenia produkcji ze ściany. Spółka uznaje powyższą informację za istotną ze względu na sytuację na rynku węgla, na którą składają się wzmożony popyt i wysokie ceny węgla kamiennego.

Inne komunikaty