Trwa ładowanie...
Notowania
EVEREST: strona spółki
29.09.2022, 19:16

NXG Dokooptowanie Członków Rady Nadzorczej

Zarząd NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: NEXITY) informuje, iż w dniu 29 września 2022 r. otrzymał od Rady Nadzorczej NEXITY informację, iż w dniu 29 września 2022 r. członkowie Rady Nadzorczej NEXITY działając zgodnie ze Statutem NEXITY dokooptowali do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Stępnia oraz Pana Macieja Fersztorowskiego.
Zgodnie z oświadczeniami, powołani członkowie Rady Nadzorczej nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do NEXITY. Ponadto, nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. W załączeniu Zarząd przekazuje informacje dotyczące dokooptowanych członków Rady Nadzorczej NEXITY, o których mowa w par. 10 Rozporządzenia ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty