Trwa ładowanie...
Notowania
TESGAS: strona spółki
5.10.2022, 10:26

TSG Informacja o podpisaniu zamówienia o znaczącej wartości przez spółkę zależną

Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent), informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od spółki zależnej piTERN Sp. z o. o. (Spółka zależna, Wykonawca) o otrzymaniu w dniu 4 października 2022 r. zamówienia, od Kronospan Polska Sp. z o.o. (Kronospan, Zamawiający) na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach Zamawiającego.
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 7.011.000,00 zł (słownie: siedem milionów jedenaście tysięcy złotych 00/100) netto. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dnia 15 maja 2023 roku. W związku z realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy maksymalnych kar umownych do wartości 15% wartości zamówienia netto. Pozostałe warunki zamówienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych na rynku, na którym działa Wykonawca. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Inne komunikaty