Trwa ładowanie...
bEivfkjp

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-06-16
TSG Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. zwołane na dzień 14 lipca 2021 roku
4,72
-2,12
2021-06-16
TSG Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
4,72
-2,22
2021-06-14
TSG Zmiany w składzie Zarządu TESGAS S.A.
4,68
0,00
2021-06-14
TSG Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku
4,68
0,00
2021-05-14
TSG SA-QSr1 2021
5,02
0,00
2021-05-11
TSG Wykreślenie hipoteki na nieruchomości w związku ze spłatą zadłużenia
5,08
-2,36
2021-05-11
TSG Korekta numeracji raportu bieżącego 6/2021 z dnia 6 maja 2021
5,08
-2,56
2021-05-06
TSG Podpisanie umowy poręczenia
5,10
0,00
2021-03-22
TSG Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
5,00
+3,00
2021-03-18
TSG Wykreślenie hipoteki na nieruchomości w związku ze spłatą zadłużenia
4,94
+0,40
2021-03-08
TSG Podpisanie umowy znaczącej z PSG Sp. z o.o.
4,96
+0,81
2021-03-05
TSG Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
4,72
+2,54
2021-01-22
TSG Informacja o podpisaniu umowy kredytowej
4,64
+8,84
2021-01-22
TSG Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
4,64
+8,84
2021-01-21
TSG Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
4,60
+0,87
2020-12-30
TSG Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
4,34
-3,69
2020-12-08
TSG Wykreślenie hipoteki na nieruchomości w związku ze spłatą zadłużenia
4,74
-1,69
2020-11-24
TSG Podpisanie umowy podwykonawczej
4,66
-1,29
2020-11-20
TSG QSr 3/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
4,34
0,00
2020-11-18
TSG Piąte wezwanie akcjonariuszy TESGAS S.A. do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
4,22
-0,95
  • Poprzednia strona
  • z 23
  • Następna strona
bEivfkjX