Trwa ładowanie...
bEiveomZ

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów25 99426 29631 32722 988
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2921 5442 5251 686
Zysk (strata) brutto2571 4302 4781 661
Zysk (strata) netto2851 9942 1161 383
Przepływy netto3 260-2 7483 341-2 197
Przepływy netto z działalności operacyjnej5 301-1 1884 886-303
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 342-771-346-740
Przepływy netto z działalności finansowej-699-789-1 199-1 154
Aktywa razem117 832120 836112 975108 489
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania36 86240 14834 32631 937
Zobowiązania długoterminowe10 48810 42111 81912 791
Zobowiązania krótkoterminowe26 37429 72722 50719 146
Kapitał własny80 05279 76777 77375 657
Kapitał zakładowy11 35011 35011 35011 350
Liczba akcji (tys. szt.)11 350,0011 350,0011 350,0011 350,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)7,057,036,856,67
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,030,180,190,12
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów102 378127 03177 62957 542
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 2524 8223 299-6 495
Zysk (strata) brutto6 9884 4703 085-6 356
Zysk (strata) netto6 6393 6172 228-6 698
Przepływy netto496-498-6 224-5 311
Przepływy netto z działalności operacyjnej5 5681 533-505749
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 929-2 171-2 715-3 485
Przepływy netto z działalności finansowej-3 143140-3 004-2 575
Aktywa razem120 836110 07198 17297 449
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania40 14836 02927 75529 234
Zobowiązania długoterminowe10 4218 8166 2206 508
Zobowiązania krótkoterminowe29 72727 21321 53522 726
Kapitał własny79 76773 12869 51167 549
Kapitał zakładowy11 35011 35011 35011 350
Liczba akcji (tys. szt.)11 350,0011 350,0011 350,0011 350,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)7,036,446,125,95
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,580,320,20-0,59
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bEiveonH