Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów34 52230 34132 04926 704
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 4281123 2471 510
Zysk (strata) brutto2 291643 1411 493
Zysk (strata) netto1 5592082 9571 192
Przepływy netto-10 6816 289-3 9575 277
Przepływy netto z działalności operacyjnej-4 3178 046-14 3986 003
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-822968-500303
Przepływy netto z działalności finansowej-5 542-2 72510 941-1 029
Aktywa razem131 110132 533132 501130 734
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania45 57745 17845 33946 486
Zobowiązania długoterminowe10 58210 3898 0339 420
Zobowiązania krótkoterminowe34 99534 78937 30637 066
Kapitał własny84 69286 53886 33083 373
Kapitał zakładowy11 35011 35011 35011 350
Liczba akcji (tys. szt.)11 350,0011 350,0011 350,0011 350,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)7,467,627,617,35
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,140,020,260,10
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów113 593102 378127 030
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 2017 2524 822
Zysk (strata) brutto7 0076 9884 470
Zysk (strata) netto6 5636 6393 617
Przepływy netto4 449496-498
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 7965 5681 533
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 214-1 929-2 171
Przepływy netto z działalności finansowej8 459-3 143140
Aktywa razem132 501120 836110 071
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania45 33940 14836 029
Zobowiązania długoterminowe8 03310 4218 816
Zobowiązania krótkoterminowe37 30629 72727 213
Kapitał własny86 33079 76773 128
Kapitał zakładowy11 35011 35011 350
Liczba akcji (tys. szt.)11 350,0011 350,0011 350,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)7,617,036,44
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,580,580,32
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport