Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów25 55717 89832 04916 957
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 546-4653 2471 967
Zysk (strata) brutto2 525-4753 1411 959
Zysk (strata) netto1 728-3942 9571 632
Przepływy netto-10 8335 996-3 9574 867
Przepływy netto z działalności operacyjnej-4 9068 318-14 3984 919
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-720119-500627
Przepływy netto z działalności finansowej-5 207-2 44110 941-679
Aktywa razem112 871113 298132 501116 304
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania35 01833 76845 33938 435
Zobowiązania długoterminowe8 6747 7438 0337 828
Zobowiązania krótkoterminowe26 34426 02537 30630 607
Kapitał własny77 85379 53086 33077 869
Kapitał zakładowy11 35011 35011 35011 350
Liczba akcji (tys. szt.)11 350,0011 350,0011 350,0011 350,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,867,017,616,86
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,15-0,040,260,14
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów78 33967 00998 469
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 6523 7331 866
Zysk (strata) brutto6 6803 7093 764
Zysk (strata) netto6 2743 9243 411
Przepływy netto4 568794-1 531
Przepływy netto z działalności operacyjnej-3 4765 625-2 383
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 623-1 86311
Przepływy netto z działalności finansowej9 667-2 968841
Aktywa razem115 711108 15298 408
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania35 78734 50228 682
Zobowiązania długoterminowe6 4058 7907 467
Zobowiązania krótkoterminowe29 38225 71221 215
Kapitał własny79 92473 65069 726
Kapitał zakładowy11 35011 35011 350
Liczba akcji (tys. szt.)11 350,0011 350,0011 350,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)7,046,496,14
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,550,350,30
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport