Trwa ładowanie...
Notowania
PANOVA: strona spółki
5.10.2022, 16:08

NVA Rejestracja zmian Statutu

Na podstawie § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (..), Zarząd P.A. NOVA S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż powziął informację o rejestracji w dniu 4 października 2022 r. przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki dokonanych zgodnie z uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2022 r.
Zarejestrowane zmiany w Statucie zostały opisane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu. Tekst jednolity Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa powyżej, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu. Podstawa prawna: par. 5 pkt. 1 RMF o informacjach bieżących i okresowych

Załączniki

Inne komunikaty