Trwa ładowanie...
Notowania
MABION: strona spółki
18.10.2022, 15:55

MAB Zgoda komitetu kredytowego Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na udzielenie Spółce finansowania

Zarząd Mabion S.A. (“Spółka”,“Emitent”) informuje, iż w dniu 18 października 2022 roku powziął informację o zgodzie komitetu kredytowego Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju ("EBOR") na udzielenie Spółce finansowania w postaci zabezpieczonego kredytu długoterminowego na kwotę 15 mln USD (“Kredyt”).
Celem Kredytu ma być w szczególności sfinansowanie rozbudowy i modernizacji obecnego zakładu Emitenta zlokalizowanego w Konstantynowie Łódzkim. Inwestycja ta związana jest z realizacją komercyjnej produkcji kontraktowej, na podstawie umowy z Novavax, Inc., o której Spółka informowała m.in. w raportach bieżących nr 52/2021 z dnia 8 października 2021 r. oraz nr 31/2022 z dnia 22 września 2022 r., a także realizacją innych potencjalnych projektów CDMO (podmiot prowadzący kontraktowe wytwarzanie i rozwój, ang. Contract Development and Manufacturing Organization). Finansowanie, zgodnie z uzgodnieniami będzie również częściowo przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia. Kredyt ma zostać udzielony przez EBOR na okres 2 lat od daty podpisania umowy, z możliwością wcześniejszej spłaty. Kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce SOFR, powiększonej o marżę EBOR. Uzyskanie zgody komitetu kredytowego EBOR stanowi etap pośredni procesu pozyskania finansowania, nie jest tożsame z jego zakończeniem i zobowiązaniem EBOR do uruchomienia środków. Dostępność finansowania będzie uzależniona m.in. od zawarcia umowy kredytowej z EBOR, o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem oraz od spełnienia warunków zawieszających, w tym ustanowienia stosownych zabezpieczeń.

Inne komunikaty