Trwa ładowanie...
Notowania

GDC Zawarcie listu intencyjnego z DRAGO ENTERTAINMENT S.A.

Zarząd GAMEDUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu /Emitent/ informuje, iż w dniu 25 października 2022 r. Emitent podpisał list intencyjny z DRAGO ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Krakowie, którego przedmiotem jest wykonanie przez Emitenta portu gry pod tytułem Gas Station Simulator (Gra) w technologii wirtualnej rzeczywistości - VR . Celem listu intencyjnego jest wypracowanie warunków Umowy umożliwiającej Gamedust S.A. wydanie Gry i organizowania jej sprzedaży przy jednoczesnym zapewnieniu Emitentowi prawa do finansowego udziału w przychodzie, osiągniętym przez DRAGO ENTERTAINMENT S.A.
List intencyjny określa wstępne warunki współpracy między Stronami. Emitent poinformuje o zawarciu umowy współpracy z DRAGO ENTERTAINMENT S. za pośrednictwem stosowanego raportu ESPI. W ocenie Emitenta nawiązanie współpracy z DRAGO ENTERTAINMENT S.A. może mieć istotny wpływ na rozwój Emitenta oraz jego wyniki finansowe.

Inne komunikaty