Trwa ładowanie...
Notowania
EVEREST: strona spółki
26.10.2022, 19:35

NXG sprzedaż przez Emitenta 100 % udziałów w spółce zależnej Nexity Sp. z o.o.

Zarząd NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: NEXITY, lub Emitent) w nawiązaniu do raportu nr 7/2022 z dnia 16 marca 2022 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 26 października 2022 r. została podpisana umowa sprzedaży należących do Emitenta 100 % udziałów spółki zależnej Nexity Sp. z o.o. (KRS 0000674047) na podstawie, której Emitent sprzedał na rzecz JB Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej Kupujący) wszystkiej tj. 4.000 udziały w Nexity Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł za cenę sprzedaży w kwocie 200.000 zł. Własność wszystkich 100 % udziałów Nexity Sp. z o.o. przeszła na Kupującego z chwilą podpisania wskazanej umowy sprzedaży.
Zarząd NEXITY wskazuje, iż sprzedaż 100 % udziałów w spółce zależnej Nexity Sp. z o.o. spowodowany jest koniecznością uporządkowania działalności gospodarczej NEXITY i przygotowaniem jej do dalszych działań i czynności związanych z realizacją ustaleń zawartych w podpisanym 21 marca 2022 r. Term-Sheet w sprawie połączenia Emitenta z THE BATTERIES sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (dalej: THE BATTERIES) oraz uzgodnień w zakresie wprowadzenia THE BATTERIES na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie z wykorzystaniem mechanizmu odwrotnego przejęcia NEXITY poczynionych w związku z przystąpieniem m.in. Emitenta do Umowy Inwestycyjnej z dnia 18 września 2020 r. zawartej pierwotnie przez wspólników THE BATTERIES a której stronami obecnie jest APER VENTURES Sp. z o.o. S.K.A. ASI z siedzibą w Warszawie, THE BATTERIES oraz pięć innych osób prawnych i trzy osoby fizyczne. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Inne komunikaty