Trwa ładowanie...
Notowania

BAH Zawarcie porozumienia o restrukturyzacji grupy dealerskiej BAH.

Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent], działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), niniejszym informuje, że w dniu 28 października 2022 roku zawarte zostało pomiędzy Emitentem, spółką Inchcape JLR Poland spółka z o.o. [IJLR], spółką British Automotive Centrum spółka z o.o. [BAC], spółką British Automotive Gdańsk spółka z o.o. [BAG], spółką British Automotive Łódź spółka sp. z o.o. [BAŁ], spółką British Automotive Silesia spółka z o.o. [BAS] porozumienie o restrukturyzacji grupy dealerskiej BAH.
Na mocy porozumienia BAG, BAS i BAŁ zaprzestaną działalności dealerskiej od 1 stycznia 2023 roku i przekształcą się w Autoryzowane Serwisy JLR. BAC będzie kontynuował działalność dealerską JLR. Niezrealizowane zamówienia klientów BAG, BAS i BAŁ zostaną przejęte i zrealizowane przez BAC na dotychczasowych warunkach. BAC otrzyma możliwość przeniesienia działalności do nowo wybudowanego punktu dealerskiego na południu Warszawy, zgodnie z zatwierdzonymi planami rozwoju sieci dealerskiej IJLR. IJLR wraz ze spółką Jaguar Land Rover Limited [JLR] podjęli decyzję o ustąpieniu tej lokalizacji dla BAC.

Inne komunikaty