Trwa ładowanie...
Notowania

British Automotive Holding SA (BAH)

DataTytułKursZmiana
2022-09-30
BAH PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
0,54
0,00
2022-09-26
BAH Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym przeciwko poręczycielowi wekslowemu, „Karlik” spółka jawna.
0,56
-4,62
2022-09-19
BAH Niewykupienie weksla własnego in blanco wystawionego przez Car-Master 2 spółkę z o.o. sp. k. przez wystawcę ani przez poręczyciela wekslowego.
0,53
+1,13
2022-09-07
BAH Wypełnienie przez spółkę zależną Emitenta weksla własnego in blanco wystawionego przez Car-Master 2 spółka z o.o. i poręczonego przez osoby fizyczne oraz przedstawienie go do zapłaty
0,48
+4,19
2022-08-26
BAH Niewykupienie weksla własnego in blanco przez wystawcę ani poręczyciela wekslowego oraz wniesienie przez spółkę zależną Emitenta pozwu przeciwko poręczycielowi wekslowemu, „Karlik” sp. j.
0,62
0,00
2022-08-16
BAH Wypełnienie przez spółkę zależną Emitenta weksla własnego in blanco wystawionego przez R. Karlik sp.k. (obecnie M. Karlik sp.k.) i poręczonego przez „Karlik” sp. j. oraz przedstawienie go do zapłaty
0,62
+1,60
2022-06-30
BAH Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
0,56
0,00
2022-06-30
BAH Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
0,56
+0,18
2022-06-03
BAH Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
0,58
0,00
2022-05-27
BAH SA-QSr1 2022
0,59
+1,70
2022-02-10
BAH Otrzymanie przez spółki zależne Emitenta, British Automotive Łódź sp. z o.o. i British Automotive Gdańsk sp. z o.o., oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy dealerskiej i serwisowej
0,56
-0,18
2022-01-28
BAH Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022
0,57
+1,57
2022-01-12
BAH Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego dla spółki zależnej Emitenta
0,65
-0,93
2022-01-12
BAH Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 12 stycznia 2022 roku
0,65
-1,08
2022-01-12
BAH Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 12 stycznia 2022 roku
0,65
-1,08
2021-12-17
BAH Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
0,66
-0,76
2021-11-29
BAH QSr 3/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,71
0,00
2021-11-29
BAH Korekta raportu okresowego za III kwartał 2021 roku
0,71
0,00
2021-11-29
BAH QSr 3/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,71
0,00
2021-11-24
BAH Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń
0,72
-0,14
  • Poprzednia strona
  • z 72
  • Następna strona