Trwa ładowanie...
Notowania

BAH Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu BAH

Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent], działając na podstawie § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 poz. 757), niniejszym informuje, że w dniu 18 września 2023 r. otrzymał oświadczenie Pana Marcina Słomkowskiego o rezygnacji z pełnionej przez niego w Zarządzie Emitenta funkcji Wiceprezesa Zarządu.
Otrzymana przez Emitenta oświadczenie nie wskazuje przyczyn rezygnacji.

Inne komunikaty